DEMCOM 2019 FUK projekat – Održan prvi deo obuke za unos procedura poslovnih procesa Narodnog muzeja Šabac u aplikativni program “FUK”

Obuku članova Radne grupe NMŠ i vlasnika pojedinih poslovnih procesa (Vera Damnjanović, Aleksandra Jovanović, Tatjana Marković, Branislav Stanković, Gordana Ković, Momir Cerović, Ljiljana Dačić), u prostorijama NMŠ, obavio je dr Slobodan Ilić, konsultant na Projektu. Svaki vlasnik poslovnih procesa je upoznat, tokom prve faze obuke, sa elementima aplikativnog programa “FUK” i Korisničkim uputstvom. Na kraju prvog dela obuke dogovoren je termin nastavka obuke vlasnika procesa za unos poslovnih procesa u aplikativni program “FUK”.