3

okruga iz Zapadne Srbije


Projekat se realizuje u tri okruga iz Zapadne Srbije (Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski), u perodu septembar, 2019. – maj, 2020. godine, kroz brojne aktivnosti koje uključuju:
• istraživanje i različite analize, izrade akcionih planova, prezentacije,
• izradu odgovarajućeg priručnika i informativno edukativnih materijala,
• organizovanje javnih rasprava, obuka i okruglih stolova,
• zagovaranje uvođenja FUK kod korisnika javnih sredstava,
• monitoring sprovođenja usvojenih akcionih planova za uvođenje i primenu FUK,
• kampanju podizanja svesti lokalnih pružalaca javnih usluga i njihovih korisnika …