Projektni tim i radne grupe

U organizacionom smislu, Projekat će realizovati: Projektni tim, Radna grupa projekta i dve Radne grupe projektnih subjekata.


1) Projektni tim čine:
mihailovic

Nenad Mihailović


Doktorand, Koordinator Projekta i Koordinator Radne grupe Projekta.
milan-vasic

Milan Vasić


Dipl. pravnik, Zamenik Koordinatora Radne grupe Projekta.

vasiljevic_momcilo

Dr Momčilo Vasiljević


Ekonomista, Saradnik na Projektu zadužen za organizovanje i sprovođenje obuka.
slavica_ilic

Slavica Ilić


Ekonomista, Administrator Projekta.

slobodan_jerotic

Slobodan Jerotić


Dipl. inženjer mašinstva, Koordinator Radne grupe JKP „Toplana“ Šabac.
dragomir_nikolic

Dragomir Nikolić


Dipl. pravnik, Zamenik Koordinatora Radne grupe JKP „Toplana“ Šabac.

nela_tonkovic

Nela Tonković


Dipl. istoričar umetnosti, Koordinator Radne grupe JU „Narodni muzej“ Šabac
vera_damnjanovic

Vera Damnjanović


Zamenik Koordinatora Radne grupe JU „Narodni muzej“ Šabac.
Konsultanti na Projektu:
bojan_prica

Bojan Prica


Dipl. inženjer informatike, Konsultant
slobodan-ilic

dr Slobodan Ilić


Ekonomista, Konsultant
2) Projektom je planirano da Radna grupa Projekta (RGP) ima 51 lice i da je čine sledeća lica:

• Koordinator RGP;
• Zamenik Koordinatora RGP;
• 4 predstavnika Radnih grupa projektnih subjekata (RGPS);
• Do 10 predstavnika ostalih lokalnih pružalaca javnih usluga Grada Šapca;
• Do 15 predstavnika ostalih lokalnih pružalaca javnih usluga iz Zapadne Srbije;
• Do 10 predstavnika korisnika lokalnih javnih usluga iz Grada Šapca i lokalnih zajednica iz Zapadne Srbije;
• Do 5 predstavnika relevantnih lokalnih NVO;
• Do 5 predstavnika lokalnih medija.


3) Projektom je planirano da Radna grupa projektnog subjekta (RGPS) ima od najmanje 5 do 10 članova i da je čine relevantni predstavnici projektnih subjekta određeni po njihovim funkcionalnim celinama – organizacionim jedinicama (OJ), zajedno sa odgovarajućim predstavnicima osnivača. Tako bi RGPS činili:

• Koordinator RGPS;
• Zamenik Koordinatora RGPS;
• Do 7 predstavnika OJ projektnog subjekta;
• Jedan službenik lokalne administracije zadužen za rad i praćenje javnog sektora: JKP / JU.