dr Slobodan Ilić


retina_fuk
Ekonomista, profesor (javnih finansija, finansijskih tržišta, ekonomije) u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Valjevo. Pored angažovanja u izvođenju nastave, obavljao je različite konsultantske poslove u privatnim kompanijama i za međunarodne finansijske institucije (Svetska banka), kao i državne poslove (državni sekretar Ministarstva finansija u dva mandata), gde je stekao značajna praktična iskustva kako u finansijama tako i u drugim ekonomskim oblastima. Kao konsultant radio je na identifikaciji uzroka nedovoljne uspešnosti organizacije (javne ili privatne), njenih poslovnih procesa i aktivnosti sa ciljem utvrđivanja i konkretnoj implementaciji mera potrebnih za unapređenje poslovanja.