Projektna očekivanja

Značaj ovog Projekta ogleda se u tome što će rezultati dobijeni realizacijom projektnih aktivnosti u dva izabrana projektna subjekta iz Grada Šapca: JKP „Toplana Šabac“ i JU „Narodni muzej Šabac“, omogućiti da se:
• ubrza proces uvođenja i primene sistema FUK kod drugih JKP i JU;
• unaprede znanja svih učesnika u Projektu (kako lokalnih pružalaca javnih usluga, tako i njihovih korisnika, NVO i medija);
• unapredi nivo transparentnosti i stvori osnov za uspešan nadzor poslovanja lokalnih pružalaca usluga i trošenja javnih resursa, kako bi se predupredila pojava koruptivnih radnji i obezbedilo kvalitetno, ekonomično i efikasno pružanje javnih usluga građanima i privredi, što pospešuje demokratski i održiv razvoj lokalnih zajednica.