Korisnici projekta

Direktni korisnici efekata ovog Projekta su: uprave i zaposleni dva subjekta iz Grada Šapca, nadležni članovi uprava i nadležni službenici drugih JKP i JU, korisnici lokalnih javnih usluga, predstavnici NVO i medija, dok su indirektni korisnici – lokalne zajednice tri okruga iz Zapadne Srbije (Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski). Realizacijom Projekta se razvija i primenjuje moderan, poželjan, demokratski i održiv mehanizam zaštite od korupcije, netransparentnosti i neadekvatnog nadzora poslovanja JKP i JU, a najveću korist od njegovog sprovođenja imaće naši građani i privreda.