O projektu

“Uvedite FUK – sprečite korupciju, netransparentnost i loš nadzor” je projekat koji Centar za održivi lokalni i regionalni razvoj Šušeoka (COR) realizuje u tri okruga Zapadne Srbije (Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski), uz podršku sredstava Vlade SAD. Projekat je deo programa pod nazivom LOVA (LOkalni VAljani budžeti), koji već petu godina sprovodi COR. Posle projekta „Trošenje lokalnih budžeta“, uspešno realizovanog u Kolubarskom okrugu – 2017. godine i novi Projekat COR je podržan sredstvima Vlade SAD.

Trošenje javnih sredstava u RS, kako na republičkom nivou, tako i na lokalnom nivou, praćeno je identifikovanim nepravilnostima i neracionalnostima. Često su one na lokalnom nivou veće, ali istovremeno manje vidljive, i sa izuzetno štetnim dugoročnim razvojnim posledicama. Razloge za takvo stanje treba tražiti u netransparentnosti rada, lošem nadzoru, korupciji, izostanku sveobuhvatnih analiza, nedovoljnom znanju i spremnosti nadležnih osoba da vrše neophodne reforme.

Nereformisana komunalna javna preduzeća (JKP) i javne ustanove (JU) su više podložni koruptivnim radnjama, pri čemu njihovo, najčešće praktikovano, netransparentno poslovanje, onemogućava zainteresovanu javnost, pre svih građane (ali i osnivače, civilni sektor, medije i ostale korisnike usluga...), da vrše potreban nadzor rada i trošenja javnih resursa. Kod svih navedenih aktera postoji kritičan nedostatak teorijskih i praktičnih znanja o zakonskoj obaveznosti uvođenja i uticaja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) na: (1) pružanje efikasnih javnih usluga, (2) nivo transparentnosti rada i (3) nadzor poslovanja JKP i JU. Takva situacija ima za posledicu nastavak pružanja nekvalitetnih, neekonomičnih i neefikasnih javnih usluga, što značajno onemogućava ili usporava ukupan razvoj lokalnih zajednica. Opisani problem imperativno nameće neodložnu realizaciju doniranog Projekta uz široku javnu podršku.

Projekat podržava neophodne reforme naših JKP i JU i doprinosi ispunjenju obaveza RS iz pregovaračkog Poglavlja 32 – „Finansijska kontrola“, a koje se odnose na uvođenje sistema FUK kod korisnika javnih sredstava.