DEMCOM 2019 FUK projekat – Nastavak obuke za unos procedura poslovnih procesa Narodnog muzeja Šabac u aplikativni program “FUK”

Obuka članova Radne grupe NMŠ i vlasnika pojedinih poslovnih procesa (Vera Damnjanović, Aleksandra Jovanović, Tatjana Marković, Branislav Stanković, Gordana Ković), nastavljena je u prostorijama NMŠ. Konsultant na Projektu, dr Slobodan Ilić, realizovao je nastavak obuke. Današnja obuka imala je dva dela. U prvom delu, svaki vlasnik poslovnih procesa NMŠ stekao je znanje kako da vrši unos svojih poslovnih procesa odnosno kako da vrši njihove izmene i dopune. Konsultant je tokom obuke odgovarao na postavljena pitanja vlasnika poslovnih procesa i ukazivao na pojedine specifičnosti na koje treba obratiti pažnju tokom rada u aplikativnom programu „FUK“. Takođe je vlasnike poslovnih procesa uputio na mnoge olakšice i pomoći koje sam program pruža korisnicima, tokom rada. U drugom delu današnjeg sastanka, Konsultant je učesnike obuke uputio u pojam, značaj i koristi koje NMŠ donosi Strategija upravljanja rizcima, kao i zašto je bitno da se odredi lice u NMŠ koje će, pored osnovnog posla, obavljati i poslove upravljanja rizicima.