DEMCOM 2019 FUK projekat – Održan online sastanak sa vlasnicima poslovnih procesa u cilju kontrole izrađenih procedura poslovnih procesa u Narodnom muzeju Šabac

Na online sastanku sa radnom grupom NMŠ i vlasnicima pojedinih poslovnih procesa (Jovana Stojanac, Vera Damnjanović, Aleksandra Jovanović, Tatjana Marković, Branislav Stanković, Gordana Ković), razgovarali su, putem Skype, Nenad Mihailović, koordinator Projekta I dr Slobodan Ilić, konsultant na Projektu. Sa svakim vlasnikom poslovnih procesa (Proces izrade Programa rada NMŠ za budžetsku godinu; Proces izrade Izveštaja o radu NMŠ za prethodnu godinu; Proces evidentiranja poseta NMŠ; Procesa otkupa kulturnih dobara od pravnih i fizičkih lica; Proces naplate na blagajni NMŠ za izvršene usluge i prodate proizvode; Proces realizacije različitih obrazovnih sadržaja; Proces realizacije povremenih izložbi u prostoru NMŠ; Proces realizacije istraživačkog projekta NMŠ; Procesu vođenja grupe posetilaca kroz stalnu postavku i povremene izložbe) zajednički je detaljno analiziran paket izrađenih obrazaca kako bi se sagledale dobre i lose strane (greške) i izvršile potrebne korekcije (ispravke i dopune) urađenih procedura. Dogovoreni su: (1) rokovi za korekciju izrađenih procedura; i (2) termin obuke zaposlenih za unos poslovnih procesa u aplikativni program “FUK”.