DEMCOM 2019 FUK Projekat – realizovane konsultacije sa članovima RG za FUK i nadležnim licem u JU “Narodni muzej Šabac” za podnošenje godišnjeg Izveštaja o stanju sistema FUK

Prema dogovoru sa nadležnim licem NMŠ, tokom on line konsultacija, konsultant je sa prisutnima razmotrio pripremljeni predlog Izveštaja o stanju sistema FUK u NMŠ za 2020. godinu. Konsultant je odgovorio na postavljena pitanja učesnika konsultacija, dajući mišljenje u vezi predloženih odgovora na pitanja iz upitnika za godišnji Izveštaj. Na kraju konsultacija dogovoreno je da: (1) nadležno lice NMŠ finalizira Izveštaj i dostavi ga, Centralnoj jedinici za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija, na način propisan Korisničkim uputstvom CJH; (2) vlasnici poslovnih procesa intenziviraju rad na popisu poslovnih procesa NMŠ.