DEMCOM 2019 FUK projekat –Realizovana on line obuka za administratora i korisnike aplikativnog programa “FUK” u JKP “Toplana” Šabac

On line obuku za administratora i korisnike aplikativnog programa “FUK”, sastavljenog od više međusobno povezanih modula, kojoj su prisustvovali nadležna lica i članovi RG za FUK JKP “Toplana” Šabac, realizovali su Slobodan Ilić i Bojan Prica, konsultanti na Projektu. Učesnici obuke, tokom njenog trajanja, zajedno sa konsultantima prošli su kroz sve elemente Korisničkog uputstva za administriranje i rad ovog aplikativnog programa, a na kraju obuke im je predata njegova prilagođena elektronska verzija. Omogućeno je učesnicima obuke da u budućnosti, u slučaju pojave bilo koje vrste problema u administriranju i radu aplikativnog programa, dobiju podršku i pomoć konsultanata na Projektu.