DEMCOM 2019 FUK projekat –Realizovana on line obuka za administratora aplikativnog modula “Registar propisa” JKP “Toplana” Šabac

On line obuka za administratora aplikativnog modula “Registar propisa”, kao jednog iz paketa modula koji čine aplikativni program “FUK”, kojoj su prisustvovali nadležna lica Dragomir Nikolić i Borivoj Nikolić, realizovali su Slobodan Ilić i Bojan Prica, konsultanti na Projektu. Učesnici obuke, tokom njenog trajanja, zajedno sa konsultantima prošli su kroz sve elemente Korisničkog uputstva za administriranje i rad ovog modula, a na kraju obuke im je predata njegova elektronska verzija. Omogućeno je učesnicima obuke da u budućnosti, u slučaju pojave bilo koje vrste problema u administriranju i radu ovog modula, dobiju podršku i pomoć konsultanata na Projektu.