DEMCOM 2019 FUK projekat – Dogovor o intenziviranju izrade procedura poslovnih procesa u Narodnom muzeju Šabac

Na sastanku sa Radnom grupom NMŠ, Jovanom Stojanac, Verom Damnjanović, Aleksandrom Jovanović i Momirom Cerovićem, razgovarao je, Nenad Mihailović, koordinator Projekta. Na sastanku je dogovoren operativan plan za realizaciju projektnih aktivnosti u periodu februar – april, kao i pojedinačne obaveze članova RG i nadležnih lica iz NMŠ. Takođe je dogovoreno da se intenzivira izrada procedura poslovnih procesa