DEMCOM 2019 FUK projekat – Sa predstavnicima “Sportskog centra Čajetina” razgovarano o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

Na održanom sastanku obavljen je razgovor sa šefom računovodstva Oliverom Suzović, računovodstvenim saradnicima Biljanom Korać i Nikolom Sekulić, javne ustanove čiji je osnivač opština Čajetina. U razgovoru sa njima učestvovao je dr Momčilo Vasiljević, konsultant Projekta. Akcenat u razgovoru je stavljen na dosadašnju primenu pojedinih elemenata i segmenata sistema FUK u SC Čajetina, kao i obavezu ove javne ustanove na dostavljanje relevantnih godišnjih Izveštaja u vezi sa primenom sistema FUK. Takođe, razmenjene su informacije, ideje i sagledana je zainteresovanost SC Čajetina za uključivanje u neke buduće potencijalne projekte, koji bi se odnosili na uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog sistema FUK.