DEMCOM 2019 FUK projekat – Sa direktorom “Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević” razgovarano o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

Na održanom sastanku obavljen je razgovor sa direktorom još jedne javne ustanove čiji je osnivač Grad Valjevo. U razgovoru sa direktorom Milošem Smiljanićem učestvovao je Nenad Mihailović, koordinator Projekta. Akcenat u razgovoru je stavljen na dosadašnju primenu pojedinih elemenata i segmenata sistema FUK u CZNTD Abrašević, kao i obavezu ove javne ustanove na dostavljanje relevantnih godišnjih Izveštaja u vezi sa primenom sistema FUK. Takođe, razmenjene su informacije, ideje i sagledana je zainteresovanost CZNTD Abrašević za uključivanje u neke buduće potencijalne projekte, koji bi se odnosili na uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog sistema FUK.