DEMCOM 2019 FUK projekat – Sa predstavnicima “JKP Vodovod Valjevo” razgovarano o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

Na održanom sastanku obavljen je razgovor sa rukovodiocem ekonomsko finansijskog sektora Jasminom Ivanović kao i zamenikom rukovodioca Nemanjom Pešaković (članovi radne grupe Projekta), javno komunalnog preduzeća, čiji je osnivač Grad Valjevo. U razgovoru sa njima učestvovao je Nenad Mihailović, koordinator Projekta. Akcenat u razgovoru je stavljen na dosadašnju primenu pojedinih elemenata i segmenata sistema FUK u JKP Vodovod Valjevo, kao i obavezu ovog javnog preduzeća na dostavljanje relevantnih godišnjih Izveštaja u vezi sa primenom sistema FUK. Takođe, razmenjene su informacije, ideje i sagledana je zainteresovanost JKP Vodovod Valjevo za uključivanje u neke buduće potencijalne projekte, koji bi se odnosili na uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog sistema FUK.