DEMCOM 2019 FUK projekat – Sa predstavnicima “Centra za kulturu Valjevo” razgovarano o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

Na održanom sastanku obavljen je razgovor sa šefom računovodstva Gordanom Obućinom i referentom za opšte poslove Slađanom Kašiković (član radne grupe Projekta), javne ustanove čiji je osnivač Grad Valjevo. U razgovoru sa njima učestvovao je Nenad Mihailović, koordinator Projekta. Akcenat u razgovoru je stavljen na dosadašnju primenu pojedinih elemenata i segmenata sistema FUK u CZK, kao i obavezu ove javne ustanove na dostavljanje relevantnih godišnjih Izveštaja u vezi sa primenom sistema FUK. Takođe, razmenjene su informacije, ideje i sagledana je zainteresovanost CZK za uključivanje u neke buduće potencijalne projekte, koji bi se odnosili na uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog sistema FUK.