DEMCOM 2019 FUK projekat – Sa direktorkom “Biblioteke šabačke” razgovarano o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

Na održanom (on line) sastanku obavljen je razgovor sa direktorom još jedne javne ustanove čiji je osnivač Grad Šabac. U razgovoru sa direktorkom Jelenom Podgorac Jovanović učestvovali su Nenad Mihailović, koordinator Projekta, kao i članovi Projektnog tima dr Momčilo Vasiljević i dr Slobodan Ilić. Akcenat u razgovoru je stavljen na dosadašnju primenu pojedinih elemenata i segmenata sistema FUK u BŠ, kao i obavezu ove javne ustanove na dostavljanje relevantnih godišnjih Izveštaja u vezi sa primenom sistema FUK. Imajući u vidu propisane mere koje BŠ mora da poštuje u sprečavanju širenja korona virusa, razmotreno je da li se u poslednjem ovogodišnjem kvartalu može nastaviti dosadašnja saradnja u pogledu korišćenja odgovarajućeg prostora BŠ za pojedine obuke planirane u Projektu. Takođe, razmenjene su informacije, ideje i sagledana je zainteresovanost BŠ za uključivanje u neke buduće potencijalne projekte, koji bi se odnosili na uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog sistema FUK, informatičku podršku primene ovog sistema i sprovođenje procesa digitalizacije poslovnih procesa u BŠ. Dogovoreno je da se nastave razgovori kada se pojave mogućnosti za realizaciju konkretnih projekata.