DEMCOM 2019 FUK projekat – Razmatran stepen ispunjenja Akcionih planova

U Šapcu, u prostorijama Gradske uprave održan sastanak predstavnika COR - dr Slobodana Ilića, konsultanta na Projektu sa relevantnim predstavnikom Gradske uprave Grada Šapca i direktorom jednog od javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Šabac.
U prvom delu sastanka S.Ilić je sa Milanom Vasićem, načelnikom Gradske uprave Grada Šapca i zamenikom koordinatora Radne grupe Projekta, razmatrao presek stanja stepena ispunjenja akcionih planova uspostavljanja i primene sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u projektnim subjektima (JKP „Toplana Šabac“ i JU „Narodni muzej Šabac“), problema u implementaciji Projekta izazvanih stanjem sa korona virusom u Gradu Šapcu i mogućim načinima za intenziviranje pojedinih projektnih aktivnosti u projektnim subjektima i sagledavanju stanja u drugim subjektima čiji je osnivač Grad Šabac. Napravljen je dogovor oko redosleda narednih (video) sastanaka, mogućim alatima za komuniciranje, učesnicima na sastancima i pitanjima koja će, na sastancima, biti razmatrana.
U drugom delu sastanka, razgovoru se priključio i direktor JKP „Parking servis“ Šabac, Bojan Kalanović, sa kojim su razmenjene informacije u vezi: (1) pozicije njegovog preduzeća u pogledu uspostavljenosti i kontrole praktične primene sistema FUK; (2) prednosti za korisnike usluga preduzeća od pune primene propisanih poslovnih procedura; (3) potrebe definisanja srednjoročnih / godišnjih ciljeva preduzeća i rizika koji prate njihovo ostvarenje; (4) mogućnosti za primenu softverske podrške sistemu FUK u preduzeću; (5) raspoloženju za uključivanje preduzeća u budućnosti u nove donatorske projekte, kao i (6) potrebi pripreme preduzeća za digitalizaciju poslovnih procesa.