DEMCOM 2019 FUK projekat – Narodni muzej Šabac i dinamika uspostavljanja sistema FUK

Na online video sastanku sa članovima Radne grupe NMŠ, Nelom Tonković – direktorkom, i Verom Damnjanović – sekretarom, razgovarali N.Mihailović, koordinator Projekta, i S.Ilić, konsultant na Projektu. Razmatrani su: (1) stanje ispunjenja Akcionog plana uspostavljanja i primene sistema FUK u NMŠ; (2) problemi u implementaciji Projekta izazvanih uticajem i posledicama korona virusa u javnoj ustanovi i Gradu Šapcu; (3) mogući načini za intenziviranje pojedinih projektnih aktivnosti u NMŠ, i (4) stepen opremljenosti i mogućnosti za održavanje online obuke i sastanaka sa zaposlenima i članovima RG iz NMŠ. Napravljen je dogovor oko redosleda narednih (video) sastanaka, obuka – radionica, alata za komuniciranje, učesnika na sastancima i pitanja koja će biti razmatrana.