DEMCOM 2019 FUK Projekat – Intenzivan rad na opisu pojedinih poslovnih procesa u JU “Narodni muzej Šabac”

U Šapcu, u prostorijama “Narodnog muzeja Šabac”, na opisu i pripremi “Procesa izrade Finansijskog plana NMŠ za budžetsku godinu” za unos u aplikaciju “FUK”, sa direktorkom Nelom Tonković su radili Koordinator i članovi Projektnog tima, Nenad Mihailović, dr Momčilo Vasiljević i dr Slobodan Ilić. U narednoj nedelji predviđen je nastavak sa obukama za članove Radne grupe NMŠ.