DEMCOM 2019 FUK Projekat – Online obuka članova RG JKP “Toplana – Šabac” za unos poslovnih procesa u aplikaciju “FUK”

Za članove Radne grupe Preduzeća organizovana je online obuka za rad na aplikaciji “FUK”. Konsultanti na Projektu, dr Slobodan Ilić i Bojan Prica, ponovo su prošli kroz paket propisanih obrazaca, koji prate identifikaciju i opis poslovnih procesa Preduzeća, pa su zajedno sa učesnicima obuke, praktično vršili unos potrebnih podataka u aplikaciju “FUK”. Kroz neposredno unošenje podataka u informatički podržan sistem finansijskog upravljanja i kontrole, učesnici obuke mogli su da steknu uvid u praktične koristi njegove efikasne implementacije kroz demonstriranu aplikaciju “FUK”. U narednom periodu, pored nastavljanja sa grupnom online obukom, dogovoreno je da se, prema potrebama, organizuju obuke i rad “jedan na jedan”.