DEMCOM 2019 FUK Projekat – I u Narodnom muzeju Šabac instalirana informatička aplikacija “FUK” sa 6 modula

U saradnji sa nadležnim licima iz NMŠ i članovima Radne grupe NMŠ, daljinskim putem, na server i radne stanice NMŠ, instalirana informatička aplikacija “FUK” sa 6 modula. Time je omogućeno zaposlenima NMŠ da započnu sa unosom traženih podataka i procedura za identifikovane procese.