DEMCOM 2019 FUK Projekat – Instalirana informatička aplikacija “FUK” sa 6 modula u JKP “Toplana – Šabac”

U Šapcu, u prostorijama JKP, daljinskim putem u saradnji sa nadležnim licima iz Preduzeća, kao i nadležnim članovima Radne grupe JKP, konsultant na Projektu – Bojan Prica, instalirao informatičku aplikaciju “FUK” sa 6 modula na server i radne stanice Preduzeća. Ovim je stvorena osnova da zaposleni započnu sa unosom traženih podataka i procedura za identifikovane procese.