DEMCOM 2019 FUK Projekat – Intenzivan rad na opisu pojedinih poslovnih procesa u JKP “Toplana – Šabac”

U Šapcu, u prostorijama JKP, su na opisu i pripremi nekoliko poslovnih procesa za unos u aplikaciju “FUK” (Proces stručne i administrativno tehničke pripreme sednice Nadzornog odbora Preduzeća; Proces plaćanja obaveza Preduzeća preko Uprave za trezor; Proces upravljanja poreskim obavezama Preduzeća; Proces pripreme i sprovođenja godišnjeg popisa), radili sa nadležnim članovima Radne grupe JKP - Nenad Mihailović, dr Momčilo Vasiljević i dr Slobodan Ilić, Koordinator i članovi Projektnog tima.