DEMCOM 2019 FUK Projekat – Započete prve projektne aktivnosti u JKP “Toplana – Šabac”

U Šapcu, u prostorijama “Toplane”, sa nadležnim službenikom i članom RGJU, dr Slobodan Ilić, konsultant na Projektu, započeo je zajednički rad u cilju utvrđivanja stanja primene sistema FUK u “Toplani”. Razmatrani su svi aspekti implementacije ovog Projekta, odluke koje je potrebno da budu donete u “Toplani”, kao i aktivnosti koje su neophodne da bi se pristupilo procesu samoocenjivanja prisutnosti sistema FUK u “Toplani”. U nastavku zajedničkog rada biće sačinjen Izveštaj o samoocenjivanju, kako bi se imao jasan uvid u početno stanje prisutnosti sistema FUK u Projektnom subjektu, što će poslužiti kao reper na osnovu kojeg će se, pored ostalih pokazatelja, sagledati stepen ostvarenog napretka po realizaciji Projekta.