DEMCOM 2019 FUK Projekat – Održana druga od šest planiranih obuka

U Šapcu, u “Sali Vinaver” “Biblioteke šabačke”, realizovana je Radionica 2, koja se odnosila na sticanje znanja učesnika obuke i međusobnu razmenu praktičnih iskustava u vezi sa pitanjima: 1.Izrada Obrasca 1 – Lista poslovnih procesa u poslovnom subjektu i njegovoj svakoj organizacionoj jedinici? 2.Izrada Obrasca 2 – Dokumentacija o procesu? 3.Izrada Obrasca 3 – postupak: vertikalni tok procesa? 4. Izrada Obrasca 4 – Pregled poslovnih procesa po izvršiocima i vremena potrebnog za obavljanje pojedinih procesa? 5. Izrada Obrasca 5 – Pregled primenjenih IT programa koje koriste organizacione jedinice poslovnog subjekta? Učesnici obuke podeljeni u radne timove imali su priliku da identifikuju poslovne procese koji se obavljaju u njihovim organizacijama, da ih popišu i na kraju ih opišu. U Radionici 2 su učestvovali članovi RGP, RGJKP, RGJU, kao i zainteresovani predstavnici javnih komunalnih preduzeća i javnih ustanova iz tri okruga Zapadne Srbije (Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski). Radionicu su realizovali Nenad Mihailović, Koordinator Projekta, dr Momčilo Vasiljević, član Projektnog tima zadužen za obuku, Bojan Prica, konsultant i dr Slobodan Ilić, konsultant. Zainteresovani mogu pogledati: