DEMCOM 2019 FUK Projekat – Započete prve projektne aktivnosti u JU “Narodni muzej Šabac”

U Šapcu, u prostorijama NMŠ, sa nadležnim službenicima i članovima RGJU, dr Slobodan Ilić, konsultant na Projektu, započeo je zajednički rad u cilju utvrđivanja stanja primene sistema FUK u NMŠ. Razmatrani su svi aspekti implementacije ovog Projekta, odluke koje je potrebno da budu donete u NMŠ, kao i aktivnosti koje su neophodne da bi se pristupilo procesu samoocenjivanja prisutnosti sistema FUK u NMŠ. U nastavku zajedničkog rada biće sačinjen Izveštaj o samoocenjivanju, kako bi se imao jasan uvid u početno stanje prisutnosti sistema FUK u Projektnom subjektu, što će poslužiti kao reper na osnovu kojeg će se, pored ostalih pokazatelja, sagledati stepen ostvarenog napretka po realizaciji Projekta.