DEMCOM 2019 FUK Projekat – Konstituisana Radna grupa JKP “Toplana – Šabac”

U Šapcu, u prostorijama “Toplane”, konstituisana je Radna grupa ovog javno komunalnog preduzeća (RGJKP), kao Projektnog subjekta. Sa Projektom i njegovim ciljem, planiranim projektnim aktivnostima i narednim obukama, članove RGJU upoznali su Nenad Mihailović, Koordinator Projekta i dr Slobodan Ilić, konsultant. Takođe, ovom prilikom, oni su članove RGJKP upoznali i sa njihovim obavezama na realizaciji Projekta.