DEMCOM 2019 FUK Projekat – Konstituisana Radna grupa JU “Narodni muzej Šabac”

U Šapcu, u “Sali NM Šabac”, konstituisana je Radna grupa Projekta (RGP). Sa Projektom i njegovim ciljevima, planiranim projektnim aktivnostima i narednim obukama, članove RGP upoznali su Nenad Mihailović, Koordinator Projekta, dr Momčilo Vasiljević, član Projektnog tima zadužen za obuku i dr Slobodan Ilić, konsultant. Takođe, ovom prilikom, oni su članove RGP upoznali i sa njihovim obavezama na realizaciji Projekta. Zainteresovani mogu pogledati: