DEMCOM 2019 FUK Projekat – Intenziviran rad na identifikaciji i popisu poslovnih procesa u JU “Narodni muzej Šabac”

U Šapcu, u prostorijama “Narodnog muzeja Šabac”, sa nadležnim članovima Radne grupe, dr Slobodan Ilić, konsultant na Projektu, intenzivirao rad na identifikaciji i popisu poslovnih procesa kako na nivou celog Projektnog subjekta, tako i po njegovim organizacionim jedinicama. Planirano da se ova projektna aktivnost finalizira do kraja februara, a da se kao njen rezultat sačini prva verzija “Registra poslovnih procesa” Ustanove. U sprovođenju navedene projektne aktivnosti značajnu pomoć pružio i dr Momčilo Vasiljević, član Projektnog tima.