DEMCOM 2019 FUK Projekat – Intenziviran rad na identifikaciji i popisu poslovnih procesa u JKP “Toplana – Šabac”

U Šapcu, u prostorijama JKP su sa nadležnim članovima Radne grupe JKP, članovi Projektnog tima: dr Slobodan Ilić i dr Momčilo Vasiljević, intenzivirali rad na identifikaciji i popisu poslovnih procesa kako na nivou celog JKP, tako i po njegovim organizacionim jedinicama. Planirano da se ova projektna aktivnost finalizira do kraja februara, a da se kao njen rezultat sačini prva verzija “Registra poslovnih procesa” celog JKP i po njegovim organizacionim jedinicama.