DEMCOM 2019 FUK Projekat – Konstituisana Radna grupa Projekta

U Šapcu, u “Sali Vinaver” “Biblioteke šabačke”, konstituisana je Radna grupa Projekta (RGP). Sa Projektom i njegovim ciljevima, planiranim projektnim aktivnostima i narednim obukama, članove RGP upoznali su Nenad Mihailović, Koordinator Projekta, dr Momčilo Vasiljević, član Projektnog tima zadužen za obuku i dr Slobodan Ilić, konsultant. Takođe, ovom prilikom, oni su članove RGP upoznali i sa njihovim obavezama na realizaciji Projekta.

Zainteresovani mogu pogledati:

Fotografije možete pogledati ovde.