Predstavljen DEMCOM 2019 projekat “Uvedite FUK – sprečite korupciju, netransparentnost i loš nadzor”, drugi projekat COR u poslednje tri godine, podržan sredstvima Vlade SAD

Projekat je deo programa pod nazivom LOVA (LOkalni VAljani budžeti), koji već petu godina sprovodi COR. Posle projekta "Trošenje lokalnih budžeta", realizovanog pre dve godine u Kolubarskom okrugu, COR će realizovati predstavljeni Projekat u narednih osam meseci, u tri okruga Zapadne Srbije - Mačvanskom, Kolubarskom i Zlatiborskom. Javnosti su Projekat predstavili Nenad Mihailović, Koordinator Projekta i dr Slobodan Ilić, konsultant!

Zainteresovani mogu pogledati:

Fotografije možete pogledati ovde.
Izveštaj možete pogledati ovde.
Izveštaj možete pogledati ovde.
Izveštaj možete pogledati ovde.
Izveštaj možete pogledati ovde.
Video zapis možete pogledati ovde.
Video zapis možete pogledati ovde.