Slavica Ilić


retina_fuk
Radno iskustvo sticala radeći na bankarskim (akvizicija klijenata, analiza kreditnih aplikacija MSP, puštanje kredita, praćenje naplativosti), finansijskim (izrade procene kapitala / imovine i programa privatizacije – priprema osnovnih podataka o preduzeću, priprema podataka o stanju sredstava i obaveza, analiza prethodnog poslovanja) i računovodstvenih poslova (vođenje poslovnih knjiga i izrada završnih računa MSP).