DEMCOM 2019 FUK projekat – U Narodnom muzeju Šabac realizovana obuka za vođenje kadrovske evidencije u modulu “Registar zaposlenih”

Obuku za vođenje kadrovske evidencije u modulu “Registar zaposlenih”, kao jednom iz paketa modula koji čine aplikativni program “FUK”, nadležnog lica Vere Damnjanović, sekretara NMŠ, izvršili su Bojan Prica i dr Slobodan Ilić, konsultanti na Projektu. Učesnicima obuke, tokom njenog trajanja, predstavljeno je Upustvo za rad u aplikativnom modulu “Registar zaposlenih”, a na kraju obuke joj je predata njegova verzija. U slučaju pojave bilo koje vrste problema kod unosa podataka o zaposlenima NMŠ, nadležno lice će dobiti podršku i pomoć konsultanata na Projektu.