DEMCOM 2019 FUK projekat – Održan sastanak RG JKP “Toplana” Šabac za realizaciju Projekta

Na sastanku Radne grupe JKP “Toplana” Šabac napravljen je presek stanja realizacije projektnih aktivnosti na dan 31/01/2021. godine. Na početku današnjeg rada, direktor JKP je obavestio dr Slobodana Ilića, konsultanta na Projektu o nastalim kadrovskim izmenama u JKP i potrebi da se izvrše određene promene podataka unetih u samu aplikaciju. Konsultant je izvestio članove RG o stanju uspostavljanja i implementacije pojedinih modula iz programske aplikacije “FUK”.
Tokom sastanka razmatrani su problemi prijavljeni od strane pojedinih članova RG, vezanih za implementaciju programske aplikacije “FUK”, a koji su se pojavili kod unosa nekih podataka i procesa. Konstatovano je da su svi prijavljeni problemi odmah (u hodu) rešeni, a da će jedan, prijavljen na samom sastanku, biti rešen tokom ove sedmice. Na sastanku je dogovoren operativan (Akcioni) plan za realizaciju projektnih aktivnosti u periodu februar – mart, kao i pojedinačne obaveze članova RG i nadležnih lica iz JKP. Takođe je dogovoreno da se intenzivira izrada procedura poslovnih procesa i njihov unos u programsku aplikaciju.