DEMCOM 2019 FUK Projekat – Dogovor pred instaliranje informatičke aplikacije “FUK” sa 6 modula u JKP “Toplana” Šabac

U prostorijama JKP “Toplana” Šabac dogovorene aktivnosti i obavljene poslednje pripreme za instaliranje informatičke aplikacije “FUK” sa pripadajućih 6 modula, koja treba da omogući softversku podršku uvođenju i primeni sistema FUK kod ovog Projektnog subjekta. Posle nabavke servera, dogovor i poslednje pripremne aktivnosti oko instaliranja navedenog računarskog programa obavili nadležno lice JKP “Toplana” Šabac i članovi Projektnog tima. Zainteresovani mogu pogledati: