Nenad Mihailović


retina_fuk
Ekonomista, asistent (na predmetima: Poslovne finansije; Finansijska tržišta; Međunarodna računovodstvena regulative; Finansijska kontrola i revizija) u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Valjevo. Pored angažovanja u izvođenju nastave, obavljao je i poslove predavača na seminarima iz oblasti računovodstva, obračuna zarada, transfernih cena za privatne kompanije, poslove Službenika za javne nabavke, kao i državne poslove (član Nacionalne komisije za računovodstvo pri Ministartsvu finansija RS). Takođe, radio je za nekoliko kompanija na mestu savetnika finansijskog direktora.