Milan Vasić


retina_fuk
Načelnik Gradske uprave Šapca. Ranije bio direktor JP “Infrastruktura” Šabac. Radio je i kao zamenik načelnika Gradske uprave, a upravljao je i Centrom za socijalni rad i Odeljenjem za inspekcijske i komunalno stambene poslove.