Dragomir Nikolić


retina_fuk
- rođen 17.04.1963.godine u Šapcu (56 godina).
- Oženjen, otac dvoje dece .
- Završio Pravni fakultet na Beogradskom univerzitetu, položio pravosudni ispit.
- od 1993 god. do 2007.godine radio kao preduzetnik
- U JKP,,TOPLANA-ŠABAC'' Šabac u radnom odnosu od 2007.godine.
- Od 2007. godine do 2017.godine obavljao poslove šef odeljenja pravnih, kadrovskih i opštih poslova.
- Trenutno radim na poslovima zamenik šefa odeljenja.
- Poznajem engleski jezik i rad na kompjuteru.
- Opšta interesovanja: sport, muzika, film.